Binnen Supply Chain Valley werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen aan een duurzame Supply Chain. Een geweldig initiatief gericht op