Algemene voorwaarden

Home > Algemene voorwaarden

De Nederlandse Expeditievoorwaarden, laatste versie, inclusief de geschillen clausule, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam (Rotterdam, Breda en Arnhem), zijn van toepassing op al onze activiteiten. Deze voorwaarden kunnen we op aanvraag laten toekomen. Voor alle activiteiten, overeenkomsten en opdrachten zal CTV BV altijd enkel als expediteur optreden (gebaseerd op artikel 8:60 BW).