Weegservice

Snel en efficient
containers wegen

Het SOLAS-verdrag, ter bevordering van de veiligheid van schepen, lading en mensen, vereist dat het brutogewicht (VGM: Verified Gross Mass) vastgesteld dient te worden door de afzender.

CTV heeft de perfecte oplossing hiervoor!
CTV kan voor u snel en efficiënt uw containers wegen op onze strategische locaties in Venlo en Duisburg. Dus geen omrij-kilometers, en het wegen kost weinig tijd!

Ons weegsysteem beschikt over de vereiste kalibratie volgens ISO-certificaat NEN-EN-ISO/IEC 17025 en voldoet daarmee aan de eisen van het SOLAS-verdrag!

CTV garandeert u een betrouwbaar VGM.